Norbert Tocki – wychowawca klasy 3, nauczyciel religii

Świeżo upieczony magister teologii na kierunku nauczycielskim. W tej dziedzinie interesuje się najbardziej osobą Jezusa Chrystusa, kwestiami dogmatycznymi i uzasadnianiem wiary. Pasjonuje się psychologią oraz psychoterapią, stąd też szczególnie bliskie jest mu dobro wychowanków. Jest miłośnikiem wszelkiego rodzaju wysiłku sportowego, wypoczynku na świeżym powietrzu w dobrym towarzystwie.

Paweł Słoniak – nauczyciel muzyki, religii i filozofii

Pochodzi z Rzeszowa, mieszka w Krakowie, studiował trzy kierunki na poziomie magisterskim: skrzypce na AM w Krakowie, filozofię na UJ oraz teologię na UPJPII w Krakowie.
Pracował 10 lat w Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, 2 lata w Teatrze Muzycznym w Poznaniu i w Szkole dla Chłopców „Skrzydła” w Poznaniu. Ma 17-letnie doświadczenie w tutoringu rodzinnym i w pracy z młodzieżą. Od sierpnia 2021 – wychowawca i nauczyciel w Liceum In Altum. Zaangażowany społecznie w Ośrodku Akademickim BARBAKAN. Pasjonat antycznej filozofii. Lubi spędzać czas z innymi grając na skrzypcach albo w piłkę nożną czy squash’a.

Zdzisław Wójcik – nauczyciel plastyki

Artysta plastyk-ceramik. Uczestnik ponad stu wystaw artystycznych w kraju i zagranicą oraz dziesięciu wystaw autorskich. Uczestnik plenerów malarskich w kraju i zagranicą . Organizator i współorganizator wielu imprez artystyczno -kulturalnych. Organizator ponad czterdziestu wystaw artystycznych. Autor artykułów do prasy katolickiej i świeckiej (Gość Niedzielny, Niedziela, Inspektoria, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski) oraz portali społecznościowych.                             

Od 1990 roku prowadzi autorską pracownię artystyczną zajmując się: malarstwem, ceramiką artystyczną, formierstwem, modelarstwem, rzeźbą, płaskorzeźbą, pracami konserwatorsko-renowacyjnymi, odlewnictwem w metalach kolorowych. Prowadzi pokazy, warsztaty i kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.                                                                                                                   

Ostatnio wykonana praca to medal wykonany z brązu przyznania „Honorowego Obywatelstwa Gminy Oświęcim” dla światowej sławy rzeźbiarza Igora Mitoraja. 

„Satysfakcja wynika z tworzenia jest świadectwem artysty, jego umiejętności i wytrwałości”.

„Projekt tworzy kulturę, kultura kształtuje wartości. Wartości decydują o przyszłości”.

„Każde poświęcenie jest sztuką a sztuka wymaga poświęceń”.

Związany z Kuźnicą od 2017 r.

Mark Fordham – nauczyciel języka angielskiego

After almost 20 years working in the international money market in London and Paris, I went back to university to study for my PGCE (Post Graduate Certificate in Teaching). I then went on to teach French in secondary schools in the UK. Following this I worked in sales, running and training sales teams in the UK. I also made live TV appearances presenting products on the UK’s main shopping channel.

I moved to Poland in 2002. I have been teaching English and French in Poland since 2005. From 2014 – 2019, I taught English and French as part of the International Baccalaureate Diploma Programme in a secondary school in Katowice. I joined Kuznica in 2019. My main interests are recording and mixing music. I also enjoy working as a voiceover artist.


Po prawie 20 latach pracy na międzynarodowym rynku pieniężnym w Londynie i Paryżu, wróciłem na uniwersytet, aby studiować i uzyskać podyplomowy certyfikat w nauczaniu. Następnie zacząłem uczyć francuskiego w szkołach średnich w Wielkiej Brytanii. Potem pracowałem w sprzedaży, prowadziłem i szkoliłem zespoły sprzedażowe w Wielkiej Brytanii. Występowałem również na żywo w telewizji, prezentując produkty na głównym, brytyjskim kanale zakupowym. 

W 2002 roku przeprowadziłem się do Polski. Uczę języka angielskiego i francuskiego w Polsce od roku 2005. W latach 2014-2019, uczyłem języka angielskiego i francuskiego w ramach programu Matury międzynarodowej w szkole średniej w Katowicach. Do Kuźnicy dołączyłem w 2019 roku. Moje główne zainteresowania to nagrywanie i miksowanie muzyki. Lubię też pracować jako lektor.

Dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka Prof. UŚ – nauczyciel fizyki

Pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od kilkunastu lat pracy zawodowej zajmuje się wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Główne zainteresowania naukowe to diagnostyka termowizyjna w medycynie. Jest autorem ponad 80 prac naukowych jak i dydaktycznych.           

Obecnie pełni m.in. funkcje z-cy Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej w Uniwersytecie Śląskim, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie, Przewodniczącego Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, oraz Koordynatora Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży.