Czesne

Dlaczego pobieramy opłaty?
Placówki Stowarzyszenia Węgielek są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na
każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy
z opłat pobieranych za naukę.
Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją non-profit, co oznacza, że nie prowadzi
działalności gospodarczej i nie osiąga zysków – wszystkie środki przeznaczane są na
działalność placówek.


Czesne
• W roku szkolnym 2023/2024 w Kuźnicy czesne wynosi 700 zł).
• Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

System zniżek dotyczących czesnego
W naszym modelu finansowym działa system zniżek. Zniżki zwyczajne przysługują na kolejne
dziecko w naszych placówkach, a o zniżki nadzwyczajne mogą występować rodzice ze
względu na sytuację finansową.

Zniżki zwyczajne:
• za 1-sze dziecko rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
• za 2-gie dziecko rodzice pokrywają 90% nominalnej stawki czesnego
• za 3-cie dziecko rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego
• za 4-te dziecko rodzice pokrywają 30% nominalnej stawki czesnego
• za 5-te i kolejne dziecko rodzice nie płacą czesnego

Każda rodzina, której sytuacja finansowa nie pozwala na ponoszenie opłat w pełnej wysokości,
może złożyć wniosek o zniżkę nadzwyczajną.

Fundusz Solidarnościowy
• Aby móc zapewnić w naszych placówkach edukację dla dzieci z mniej zamożnych
rodzin, uruchomiliśmy Fundusz Solidarnościowy.
• Fundusz jest zasilany darowiznami od osób dobrej woli, które wspierają nasze
działania oraz od naszych rodziców, którzy chcą i mogą wspierać rodziny mniej
zamożne.
• Numer konta do wpłat 80 1140 2004 0000 3602 8341 0901

*Tabela opłat w poszczególnych placówkach Stowarzyszenia Węgielek
(czesne + zniżki zwyczajne) od 01.09.2023 do 31.08.2024 

Placówka Przedszkole WęgielekZerówka Szkoły Podstawowe (Płomień i Kuźnica)Liceum In Altum
Czesne 650 zł 670 zł 700 zł 900 zł
Czesne 2 dziecko w projekcie 10% zniżki585 zł 603 zł 630 zł 810 zł
Czesne 3 dziecko w projekcie 50% zniżki325 zł 335 zł 350 zł 450 zł
Czesne 4 dziecko w projekcie 70% zniżki195 zł 201 zł 210 zł 270 zł
Czesne 5 dziecko i kolejne dziecko 100% zniżki0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Przykłady (zniżki zwyczajne):

 1. 2 dzieci Płomień i Przedszkole
  suma czesnego: 700 zł + 585 zł = 1285 zł
 2. 2 dzieci: Płomień i Kuźnica
  suma czesnego: 700 zł + 630 zł = 1330 zł
 3. 3 dzieci: In Altum, Kuźnica, Przedszkole Węgielek
  suma czesnego: 900 zł + 630 zł + 325 zł = 1855 zł
 4. 3 dzieci: Kuźnica, Przedszkole Węgielek, Przedszkole Węgielek
  suma czesnego: 700 zł + 585 zł + 325 zł = 1610 zł
 5. 4 dzieci: Płomień, Kuźnica, Kuźnica, Przedszkole Węgielek
  suma czesnego: 700 zł + 630 zł + 350 zł + 195 zł = 1875 zł