UKS Kuźnica

Katowicki Uczniowski Klub Sportowy działający przy Szkole Podstawowej dla Chłopców KUŹNICA. Powstał we wrześniu 2014 roku z inicjatywy Rodziców. Klub ma charakter otwarty, a zarazem jest wychowawczym przedłużeniem działalności szkoły.

Klub powstał z myślą o chłopcach uczących się w Szkole Podstawowej „KUŹNICA”, a następnie rozszerzył działalność i jest klubem otwartym.

UKS Kuźnica jest środowiskiem, które pozwala dzieciom grać i trenować bez strachu przed porażką i zachęca każdego do rozwoju swojego indywidualnego potencjału.

Chcemy poprzez sport wpajać wartości i kształtować charaktery młodych ludzi.