FAQ

Dlaczego do szkoły uczęszczają tylko chłopcy?

Osobne szkoły dla chłopców i dla dziewcząt w wielu krajach jak np. Wielka Brytania, USA, Hiszpania czy Indie, stanowią oczywistą ofertę edukacyjną. Badania naukowe wskazują, że uczęszczanie do takich szkół może być bardzo korzystne dla chłopców tak pod względem edukacyjnym jak i rozwoju osobowości. Więcej na ten temat zajdziecie TUTAJ lub TUTAJ.

Jakie główne atuty Szkoły dla Chłopców Kuźnica?

Uczniowie Kuźnicy osiągają doskonałe wyniki edukacyjne. Kuźnica należy do 5% szkół o najlepszej zdawalności egzaminu 8-klasisty.

Nauka w Kuźnicy to połączenie wysokiego poziomu edukacji z bezpieczeństwem i wsparciem w budowaniu osobowości mężczyzny.

Uczniowie Kuźnicy już od 1 klasy programują roboty i mogą poszczycić się bardzo dobrymi, znacznie przewyższającymi średnią, wynikami w konkursach matematycznych.

Dzięki tutoringowi rodzice mają pełną wiedzę na temat rozwoju, silnych i słabszych stron swojego dziecka. Pozwala to planować z nauczycielem indywidualny plan wychowawczy dla każdego ucznia.

Co oznacza elastyczne czesne?

Do funkcjonowania przedszkola/szkoły potrzeba kwoty czesnego 600 zł na opłaty bieżące oraz 100 zł na rozwój (rozbudowa, adaptacja, większe remonty, opłacanego przez 12 miesięcy w roku).

Dlatego prosimy o wnoszenie opłat w tej wysokości. Nie chcemy jednak tworzyć barier finansowych, dlatego w miarę naszych możliwości przyjmujemy do przedszkola rodziny, które nie mogą sobie pozwolić na czesne w tej wysokości. 

Dlaczego pobieramy opłaty

Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją pożytku publicznego, a nasze placówki są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę (czesne).

Więcej o rekrutacji przeczytacie TUTAJ.

Czy dla uczniów jest zapewniony transport?

Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Węgielek dzieci dojeżdżają z wielu miejsc oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Aby ułatwić dojazdy zostały uruchomione 4 autobusy, które codziennie dowożą dzieci z różnych kierunków. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Czy Kuźnica to szkoła katolicka?

Kuźnica nie jest formalnie szkołą katolicką – nie jest prowadzona przez osoby duchowne, czy instytucję związaną z kościołem katolickim. Wartości katolickie są jednak osią modelu edukacyjno-wychowawczego w naszej szkole a obowiązujący system edukacji spersonalizowanej bazuje na filozofii Personalizmu Chrześcijańskiego.

Czy w rekrutacji muszą brać udział oboje rodzice?

Tak.

Jak dojechać do szkoły z centrum Katowic?

Szkoła mieści się w dzielnicy Burowiec w pobliżu Alei Roździeńskiego. Dzielnica jest połączona komunikacją autobusową z śródmieściem Katowic liniami: 72, 108, 109

Czy do szkoły można dołączyć w każdej chwili?

Generalnie jeżeli tylko w danej klasie są miejsca to dołączenie jest możliwe gdy tylko pozwala na to poziom wiedzy kandydata, np. z języków obcych.