FAQ

Dlaczego do szkoły uczęszczają tylko chłopcy?

Osobne szkoły dla chłopców i dla dziewcząt w wielu krajach jak np. Wielka Brytania, USA, Hiszpania czy Indie, stanowią oczywistą ofertę edukacyjną. Badania naukowe wskazują, że uczęszczanie do takich szkół może być bardzo korzystne dla chłopców tak pod względem edukacyjnym jak i rozwoju osobowości. Więcej na ten temat zajdziecie TUTAJ lub TUTAJ.

Jakie główne atuty Szkoły dla Chłopców Kuźnica?

Uczniowie Kuźnicy osiągają doskonałe wyniki edukacyjne. Kuźnica należy do 5% szkół o najlepszej zdawalności egzaminu 8-klasisty.

Nauka w Kuźnicy to połączenie wysokiego poziomu edukacji z bezpieczeństwem i wsparciem w budowaniu osobowości mężczyzny.

Uczniowie Kuźnicy już od 1 klasy programują roboty i mogą poszczycić się bardzo dobrymi, znacznie przewyższającymi średnią, wynikami w konkursach matematycznych.

Dzięki tutoringowi rodzice mają pełną wiedzę na temat rozwoju, silnych i słabszych stron swojego dziecka. Pozwala to planować z nauczycielem indywidualny plan wychowawczy dla każdego ucznia.

Jak wygląda czesne?

W zakładce rekrutacja, proszę o zamieszczenie tekstu: Placówki Stowarzyszenia Węgielek są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę. Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją non-profit, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga zysków – wszystkie środki przeznaczane są na działalność placówek.

Czesne:

 • W roku szkolnym 2024/2025 w szkole Kuźnica czesne wynosi 880 zł.
 • Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

  System zniżek dotyczących czesnego

  W naszym modelu finansowym działa system zniżek. Zniżki zwyczajne przysługują na kolejne dziecko w naszych placówkach, a o zniżki nadzwyczajne mogą występować rodzice ze względu na sytuację finansową.

  Zniżki zwyczajne:
 • za 1-sze dziecko rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • za 2-gie dziecko rodzice pokrywają 90% nominalnej stawki czesnego
 • za 3-cie dziecko rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego
 • za 4-te dziecko rodzice pokrywają 30% nominalnej stawki czesnego
 • za 5-te i kolejne dziecko rodzice nie płacą czesnego

  Każda rodzina, której sytuacja finansowa nie pozwala na ponoszenie opłat w pełnej wysokości, może złożyć wniosek o zniżkę nadzwyczajną.

Dlaczego pobieramy opłaty

Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją pożytku publicznego, a nasze placówki są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę (czesne).

Więcej o rekrutacji przeczytacie TUTAJ.

Czy dla uczniów jest zapewniony transport?

Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Węgielek dzieci dojeżdżają z wielu miejsc oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Aby ułatwić dojazdy zostały uruchomione 4 autobusy, które codziennie dowożą dzieci z różnych kierunków. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Czy Kuźnica to szkoła katolicka?

Kuźnica nie jest formalnie szkołą katolicką – nie jest prowadzona przez osoby duchowne, czy instytucję związaną z kościołem katolickim. Wartości katolickie są jednak osią modelu edukacyjno-wychowawczego w naszej szkole a obowiązujący system edukacji spersonalizowanej bazuje na filozofii Personalizmu Chrześcijańskiego.

Czy w rekrutacji muszą brać udział oboje rodzice?

Tak.

Jak dojechać do szkoły z centrum Katowic?

Szkoła mieści się w dzielnicy Burowiec w pobliżu Alei Roździeńskiego. Dzielnica jest połączona komunikacją autobusową z śródmieściem Katowic liniami: 72, 108, 109

Czy do szkoły można dołączyć w każdej chwili?

Generalnie jeżeli tylko w danej klasie są miejsca to dołączenie jest możliwe gdy tylko pozwala na to poziom wiedzy kandydata, np. z języków obcych.