BIP

Dane szkoły:
Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica
ul. Deszczowa 14, 40-318 Katowice
e-mail: kuznica.sekretariat@wegielek.edu.pl
telefon: 882 077 503
strona: https://kuznica.edu.pl/

Dane organu prowadzącego:
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek
ul. Pawła Kołodzieja 89a, 40-749 Katowice
NIP: 6342482258
REGON: 243033155

Struktura organizacyjna:
Dyrektor Szkoły, Rada Zarządzająca, Rada Pedagogiczna

Dane dyrektorów:
Dyrektor szkoły: Tomasz Pieczarka
Dyrektor etapu edukacyjnego 0-3: Michał Misztal
Dyrektor etapu edukacyjnego 4-8: Dominik Chwolik

Dane Rady Pedagogicznej:
Dominik Chwolik – dyrektor etapu edukacyjnego 4-8, wychowawca klasy 7, nauczyciel języka polskiego
Michał Misztal – dyrektor etapu edukacyjnego 0-3, wychowawca klasy 2
Marek Sosnowski – wychowawca „zerówki”
Maksymilian Skrzek – wychowawca klasy 1
Jakub Borgiel – wychowawca klasy 1
Adrian Pontus – wychowawca klasy 2
Mateusz Przybył – wychowawca klasy 3
Norbert Tocki – wychowawca klasy 3, nauczyciel religii
Adrian Niedziela – wychowawca klasy 4, nauczyciel języka angielskiego
Krzysztof Górecki – wychowawca klasy 4, katecheta
Jan Pioskowik – wychowawca klasy 5, nauczyciel języka polskiego
Bartosz Cupiał – wychowawca klasy 6, nauczyciel WF
Grzegorz Jankowski – wychowawca klasy 8, nauczyciel języka Janina Opiołka – nauczycielka matematyki i fizyki
Tomasz Bolek – nauczyciel matematyki
Krzysztof Kamiński – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie
Dariusz Toma – nauczyciel przyrody, biologii i geografii, oligofrenopedagog
Mateusz Kościelny – nauczyciel wychowania fizycznego
Sławek Górka – nauczyciel języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, instruktor szachowy
Marcin Lenard – nauczyciel matematyki, informatyki i pedagog specjalny
Martyna Holecka – nauczycielka języka angielskiego w klasach 0-2
Łukasz Blaut – nauczyciel języka angielskiego, tłumacz tekstów technicznych
Mark Fordham – nauczyciel języka angielskiego
Jan Wleciałowski – nauczyciel WF, koordynator i trener piłki nożnej UKS Kuźnica
Magdalena Mieszczanin – nauczycielka języka hiszpańskiego
Konrad Łuszcz – nauczyciel wychowania fizycznego
Artur Woźniak – nauczyciel wychowania fizycznego
Kamil Sułkowski – nauczyciel WF, koordynator basenu
Oskar Krawczyk – nauczyciel WF, trener piłki nożnej UKS “Kuźnica”
Wojciech Tabak – nauczyciel muzyki i plastyki
Zdzisław Wójcik – nauczyciel plastyki
Aleksandra Głogowska-Bąk – koordynatorka Zespołu PPP, logopeda, pedagog specjalny
Maryla Lasok – logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczyciel na poziomie nauczania zintegrowanego, provider terapii Neuroflow, terapii Johansena oraz terapii biofeedback
Sara Nowaczyk – psycholog szkolny
Sylwia Korfanty – Zdanowska – psycholog, terapeuta pozytywny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, psycholog sportu, terapeuta ręki, mediator
Monika Blaut – fizjoterapeutka
ks. dr Piotr Prieto – kapelan szkoły

Sprawy administracyjne / kontakt formalny:
Sekretarz szkoły: Dawid Wodarz

Godziny pracy sekretariatu: 
poniedziałek – wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 17.00
czwartek – piątek 8.00 – 15.30

mail: kuznica.sekretariat@wegielek.edu.pl
telefon: 882 077 503

Akty prawne obowiązujące dla szkoły:
Statut: POBIERZ
Regulamin: POBIERZ

Struktura i godziny funkcjonowania szkoły:
Szkoła Podstawowa dla Chłopców,
tryb kształcenia odbywa się w klasach I-VIII; obecnie mamy po 2 klasy na etapie edukacyjnym I-V i po 1 klasie na etapie VI-VIII,
szkoła czynna od poniedziałku do piątku od 7.00-17.00