Rekrutacja

Drodzy Rodzice,

bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą lub przedszkolem. Zapisując dziecko do naszej placówki dołączają Państwo do stale powiększającego się grona Rodziców, wybierających dla swoich dzieci najlepsze połączenie edukacji z kształtowaniem silnej osobowości i mocnego kręgosłupa moralnego.

W celu rozpoczęcia procesu zapisu dziecka do naszej placówki prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W kolejnym kroku rekrutacji skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, aby ustalić termin spotkania z dyrektorem placówki. Rozmowa telefoniczna potrwa około 5 minut, dlatego prosimy o wypełnienie w formularzu preferowanej pory kontaktu.

Chcemy aby Państwo jak najlepiej poznali nasz system pracy z uczniem i rodziną, dlatego podczas spotkania z dyrektorem omawiane będą szczegółowo założenia systemu wychowawczego i edukacyjnego, m.in. rola obojga rodziców w procesie wychowawczym. W związku z tym na rozmowie z dyrektorem wymagana jest obecność mamy i taty dziecka.

Do funkcjonowania przedszkola/szkoły potrzeba kwoty czesnego 600 zł na opłaty bieżące oraz 100 zł na rozwój (rozbudowa, adaptacja, większe remonty, opłacanego przez 12 miesięcy w roku).

Dlatego prosimy o wnoszenie opłat w tej wysokości. Nie chcemy jednak tworzyć barier finansowych, dlatego w miarę naszych możliwości przyjmujemy do przedszkola rodziny, które nie mogą sobie pozwolić na czesne w tej wysokości. 

Dlaczego pobieramy opłaty

Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją pożytku publicznego, a nasze placówki są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy z opłat pobieranych za naukę (czesne).

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu

Kuźnica: 882 077 503

Preferowane godziny kontaktu w dni robocze w godzinach 9:00-15:00.