Mark Fordham – nauczyciel języka angielskiego

After almost 20 years working in the international money market in London and Paris, I went back to university to study for my PGCE (Post Graduate Certificate in Teaching). I then went on to teach French in secondary schools in the UK. Following this I worked in sales, running and training sales teams in the UK. I also made live TV appearances presenting products on the UK’s main shopping channel.

I moved to Poland in 2002. I have been teaching English and French in Poland since 2005. From 2014 – 2019, I taught English and French as part of the International Baccalaureate Diploma Programme in a secondary school in Katowice. I joined Kuznica in 2019. My main interests are recording and mixing music. I also enjoy working as a voiceover artist.


Po prawie 20 latach pracy na międzynarodowym rynku pieniężnym w Londynie i Paryżu, wróciłem na uniwersytet, aby studiować i uzyskać podyplomowy certyfikat w nauczaniu. Następnie zacząłem uczyć francuskiego w szkołach średnich w Wielkiej Brytanii. Potem pracowałem w sprzedaży, prowadziłem i szkoliłem zespoły sprzedażowe w Wielkiej Brytanii. Występowałem również na żywo w telewizji, prezentując produkty na głównym, brytyjskim kanale zakupowym. 

W 2002 roku przeprowadziłem się do Polski. Uczę języka angielskiego i francuskiego w Polsce od roku 2005. W latach 2014-2019, uczyłem języka angielskiego i francuskiego w ramach programu Matury międzynarodowej w szkole średniej w Katowicach. Do Kuźnicy dołączyłem w 2019 roku. Moje główne zainteresowania to nagrywanie i miksowanie muzyki. Lubię też pracować jako lektor.