Zdzisław Wójcik – nauczyciel plastyki

Artysta plastyk-ceramik. Uczestnik ponad stu wystaw artystycznych w kraju i zagranicą oraz dziesięciu wystaw autorskich. Uczestnik plenerów malarskich w kraju i zagranicą . Organizator i współorganizator wielu imprez artystyczno -kulturalnych. Organizator ponad czterdziestu wystaw artystycznych. Autor artykułów do prasy katolickiej i świeckiej (Gość Niedzielny, Niedziela, Inspektoria, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski) oraz portali społecznościowych.                             

Od 1990 roku prowadzi autorską pracownię artystyczną zajmując się: malarstwem, ceramiką artystyczną, formierstwem, modelarstwem, rzeźbą, płaskorzeźbą, pracami konserwatorsko-renowacyjnymi, odlewnictwem w metalach kolorowych. Prowadzi pokazy, warsztaty i kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.                                                                                                                   

Ostatnio wykonana praca to medal wykonany z brązu przyznania „Honorowego Obywatelstwa Gminy Oświęcim” dla światowej sławy rzeźbiarza Igora Mitoraja. 

„Satysfakcja wynika z tworzenia jest świadectwem artysty, jego umiejętności i wytrwałości”.

„Projekt tworzy kulturę, kultura kształtuje wartości. Wartości decydują o przyszłości”.

„Każde poświęcenie jest sztuką a sztuka wymaga poświęceń”.

Związany z Kuźnicą od 2017 r.