Życzenia Bożonarodzeniowe

„Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”
Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-11

 

 

Życzymy pełnych pokoju i radości
Świąt Narodzenia Pańskiego.
Niech Boże błogosławieństwo
stale towarzyszy Wam,
Waszym rodzinom
i wszystkim Waszym bliskim.
Życzy Dyrektor wraz z Kadrą Kuźnicy