Zajęcia laboratoryjne

Uczniowie klasy 7 oraz Kuźnica Raptor Team wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Śląskim Międzyuczelniany Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Doświadczenia dotyczyły m.in. problemów takich jak siły tarcia, grawitacja czy napięcie powierzchniowe. Powtórzyliśmy w warunkach laboratoryjnych słynny eksperyment astronautów z misji Apollo 15, udowadniający, że w próżni stalowy młotek spadnie na ziemię w tym samym czasie co ptasie pióro.