Wyprawy Ojców i Synów

Za nami już wszystkie Wyprawy Ojców i Synów.

Ostatnio pierwszoklasiści i zerówkowicze spędzili czas w Murckowskim Lesie.
Bardzo cieszymy się z tak dużego zainteresowania, było nas w sumie 124 osoby!
Wspólne ognisko, gry i zabawy, ale nade wszystko budowanie relacji. Liczymy, że ojcowie nie poprzestaną na jednorazowej akcji, a uśmiech syna zachęci do podjęcia trudu wspólnie spędzanego czasu.