Wykład "Literatura dla chłopców?"

Relacja ucznia kl. 5:
„17 maja w środę odbył się w Kuźnicy wykład dla Rodziców (a także pięciu wytypowanych uczniów) o literaturze dla chłopców. Wykład poprowadził dr Dominik Chwolik (nasz wspaniały polonista). W czasie wykładu zostały poruszone ważne kwestie: wyboru odpowiedniej lektury dla chłopca, zachęcaniu uczniów do czytania, opozycji między książką klasyczną czy współczesną i problemie roli lektury w wychowaniu. Mogliśmy usłyszeć również o fenomenie „Zwiadowców” w Kuźnicy oraz o tym czy można podzielić literaturę na chłopięcą i dziewczęcą. Pan Dominik mówił o odnajdywaniu cnót w książkach, a także o ankiecie przeprowadzonej w klasie 5 na temat książek, które chłopcy czytali (TOP 10). Wykład trwał godzinę, a słuchało go ponad 50 osób. Pod koniec wykładu pojawiło się wiele pytań od słuchaczy, na które pan Dominik niezmordowanie odpowiadał. Dziękujemy za przybycie, liczymy na Państwa opinie i zapraszamy na kolejne wykłady”.