Uczniowski słownik!

    Bez żadnych dotacji udało nam się wyposażyć szkołę w nowe słowniki. Stworzyli je sami uczniowie, umieszczając w nich najpopularniejsze słowa z szkolnego żargonu. Mała próbka na zdjęciach.