Tutoring

System Tutoringu pomaga naszym rodzinom.

Szkoła dla Chłopców Kuźnica należy do nielicznych placówek edukacyjnych w Polsce, w których obowiązuje system tutoringu. Dlaczego tutoring pomaga naszym rodzinom? Model edukacyjny i wychowawczy Kuźnicy zakłada ścisły związek edukacji szkolnej z życiem rodzinnym. Szkoła ma wspierać rodziców w wychowaniu syna oraz przekazywać jej te same wartości jakie wyznaje się w jej domu.

Na czym polega tutoring?

Tutoring polega na indywidualnych spotkaniach obojga rodziców z nauczycielem – tutorem. W naszej szkole nie odbywają się typowe wywiadówki, ale o sprawach dzieci rozmawiamy właśnie na spotkaniach tutoringowych. W czasie spotkań tutoringowych oboje rodzice rozmawiają z nauczycielem o rozwoju syna jego silnych i słabszych stronach, oraz planują indywidualny plan edukacyjny i wychowawczy.

Co daje tutoring?

Dzięki tutoringowi rodzice mają kontrolę nad tym jak rozwija się ich syn, dzięki czemu mogą go odpowiednio wspierać lub szybko reagować w razie pojawienia się problemów. Co ważne tutoring obejmuje także uczniów. Przynajmniej raz w miesiącu nauczyciel – tutor rozmawia z uczniem na temat jej sytuacji w szkole. W opinii rodziców tutoring jest jedną z najważniejszych mocnych stron naszej szkoły.

System tutoringowy w skrócie:

Każda rodzina otrzymuje swojego tutora (opiekuna). Pozwala to rodzicom spojrzeć na rozwój dziecka nie tylko z perspektywy pedagoga, ale także pilnego obserwatora “z zewnątrz”. To właśnie z Tutorem rodzice ustalają plan osobistego rozwoju dziecka oraz analizują postępy wychowawczo-edukacyjne.

Rodzice wraz z opiekunem wspólnie wypracowują i stosują odpowiednie metody pracy (motywowanie, nagradzanie). Robią to w taki sposób, aby dziecko mogło rozwijać się jak najpełniej i najbardziej harmonijnie, a rodzice by czuli wsparcie i konkretną, fachową pomoc.

Spotkania tutora z rodzicami odbywają się przynajmniej 3 razy w roku. Na spotkaniu zawsze muszą być obecni oboje rodzice.