Przygotowania motoryczne

W naszej szkole od września powstał projekt „przygotowania motorycznego”, a konkretnie usprawniania ruchowego Państwa dzieci. Celem jest praca w mniejszych grupach osobowych oraz nauka i doskonalenie wzorców ruchowych. Zajęcia odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego a co za tym idzie, dzięki uprzejmości nauczycieli prowadzących daną lekcje wychowania fizycznego możemy wybrać kilka osób do ćwiczeń dodatkowych.
Tematyka zajęć uwzględnia:
a) Koordynacja ruchowa z wykorzystaniem drabinek, stożków koordynacyjnych
b) Rozwijanie siły podstawowej realizowane w oparciu o prawidłowy rozwój wzorca ruchowego
c) Rozwijanie mocy w oparciu o doskonalenie wzorców
d) Rozwijanie zwinności/szybkości – w oparciu o gry i zabawy ruchowe
e) Rozwijanie sprawności ruchowej – dążenie do realizacji podstawowych elementów gimnastycznych
f) Rozwijanie – poprawa postawy ciała poprzez wprowadzenie ćwiczeń mobilnościowo- stabilnościach