Oto nowe herby szkół Kuźnica i Płomień

Dewiza Kuźnicy: „Finis Coronat Opus” to słowa Owidiusza, czyli „koniec wieńczy dzieło”, zwracają uwagę na fakt, że chcemy doprowadzać pojęte wysiłki wychowawcze do końca.

 

Dewiza Płomienia: „Ut accendatur”, czyli „niech zapłonie” to słowa Jezusa (Łk 12, 49), w naszym przypadku odnoszą się do zapału do podejmowania wysiłków wychowawczych.