Krzysztof Kamiński – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Pochodzi z Rudy Śląskiej. Student historii na Uniwersytecie Śląskim. Pasjonat lekkiej atletyki.