Krzysztof Górecki – wychowawca klasy 4, nauczyciel języka polskiego i historii

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kuźnicą związany od 2019 roku. Mąż Marty i tata Hani i Józia.