Krzysztof Górecki – wychowawca klasy 4, katecheta

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kuźnicą związany od 2019 roku. Katecheta i wychowawca klasy 3. Mąż Marty i tata Hani.