Kolejna wizyta w SMCEBI

Uczniowie klasy 8 gościli w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie mieli okazję spotkać się z wykładowcami Uniwersytetu Śląskiego. Chłopcy mogli zobaczyć i dotknąć sztucznego serca, dowiedzieć się jak funkcjonuje i jakie procesy fizyczne w nim zachodzą. Następnie wzięli udział w zajęciach poruszających zagadnienia demograficzne w Polsce  od połowy XX wieku do dnia dzisiejszego.