Klany i Dzień Nauczyciela w Kuźnicy!

   Dzień Edukacji Narodowej w Kuźnicy był nie tylko okazją do wspólnego świętowania dla nauczycieli i uczniów. Tego dnia miała również miejsce inauguracja pierwszego Dnia Klanów (według amerykańskiej idei zaczerpniętej z The Heights School).
   Nauczyciele, a także uczniowie wszystkich klas zostali podzieleni na klany Białego, Czerwonego i Czarnego krzyża oraz Złotych strzał, którym patronują kolejno św. Maurycy, św. Jerzy, św. Florian i św. Sebastian. Każdy klan posiada zaś własne barwy, znajdujące się zarówno na proporcach oraz koszulkach. We wszystkich grupach znaleźli się przedstawiciele różnych klas, tak aby nie tworzyć wzajemnych podziałów, lecz raczej doprowadzić do sytuacji, kiedy to chłopcy będą mogli umocnić swoje więzi, a starsi otoczyć opieką młodszych kolegów.

   Istotnym momentem tego dnia był różaniec w Sanktuarium Maryjnym w Bogucicach. Niezwykły był już sam przemarsz uczniów do świątyni, na którego czele podążali chorążowie z proporcami.
Chłopcom wiele radości sprawiła natomiast gra typu Capture the flag, w której klany podjęły pierwszą rywalizację w tym roku. Boisko oraz teren zielony wokół budynku szkoły, zmieniły się dzisiaj w prawdziwy poligon, miejsce starcia generałów, żołnierzy, saperów i innych jeszcze formacji, mających za zadanie przejąć symbole przeciwnika.
   Oczywiście wszystko dobrze się skończyło, bo przecież klany tworzą jedną wielką szkolną rodzinę. Stąd w niebywałej zgodzie zasiedliśmy do wspólnego obiadu.