Edukacja zróżnicowana

Czym się różni edukacja chłopców od edukacji dziewcząt?

Cele są te same, jeśli chodzi o podstawę programową, zatwierdzoną przez MEN. Tu się nic nie zmienia, ale rzeczywiście podstawa programowa stanowi zaledwie ok. 30–40 proc. tego, co dzieje się w szkole. Program MEN jest u nas wzbogacany według możliwości każdego dziecka. Przykładowo – chłopcy rozwijają się mniej więcej dwa lata wolniej, jeśli chodzi np. o czytanie i pisanie, dziewczynki potrzebują innych metod i więcej czasu na naukę abstrakcji. Ponadto pozwalamy dzieciom się nauczyć, jak być dobrym człowiekiem, poprzez ciekawe zajęcia, np. pracę w zespole, rozwijanie uzdolnień, wykształcenie poczucia, jakimi są wspaniałymi ludźmi. Szukamy dla każdego dziecka dziedziny, czynności, gdzie jest najlepsze wśród rówieśników, jego mistrzostwa. Chcemy, aby każdy w klasie mógł być w czymś najlepszy. Taka praca przynosi bardzo szybkie efekty – dzieci są zadowolone, bo nie muszą niczego udawać. Nam, prowadzącym szkołę, jest łatwiej. Ma to swoje minusy – prowadzenie szkoły jest droższe, trzeba temu poświęcić więcej czasu, potrzebnego chociażby na rozmowy indywidualne z każdym dzieckiem.

Szkoła dla chłopców kształci zwycięzców!
Kuźnica to idealna szkoła dla chłopców. Na całym świecie, szczególnie w krajach rozwiniętych szkoły edukacji zróżnicowanej stanowią oczywisty element oferty edukacyjnej. Szkoły edukacji spersonalizowanej należą do najlepszych w danym mieście regionie i kraju. 

Wiele badań wskazuje na zalety jakie niesie za sobą edukacja spersonalizowana dla chłopców. Różnice rozwojowe u chłopców i dziewcząt powodują, że chłopcy mają inne potrzeby edukacyjne w danym wieku niż dziewczynki i dlatego w szkołach męskich radzą sobie lepiej niż w koedukacyjnych. 

Dziś chłopcy często do ukończenia liceum otoczeni są tylko i wyłącznie przez panie i nie mają możliwości kształtowania męskich wzorców osobowych. W naszej szkole  podkreślamy rolę ojców w edukacji i wychowaniu, organizujemy wyprawy ojców z synami, lekcje z ojcami oraz dbamy o reprezentację mężczyzn w procesie edukacji.