"Jeden z Dziesięciu" w klasie 6

Chłopcy w klasie 6 ze swojej inicjatywy przeprowadzili turniej z wiedzy ogólnej na wzór programu „Jeden z Dziesięciu”. Turniej ten dostarczył klasie i wychowawcy wiele emocji, był dobrym sprawdzianem wiedzy ogólnej chłopców oraz zachętą by nabywać wiedzę z różnych dziedzin. Nie jeden z chłopców zaimponował klasie swoją wiedzą udzielając samych dobrych odpowiedzi.
Brawo dla odważnych i gratulujemy zwycięzcy.