Jan Pioskowik – wychowawca klasy 5, nauczyciel języka polskiego

Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Śląskim. Dyplom uzupełnił studiami podyplomowymi na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz opiekuńczo-wychowawcza. Od czasów licealnych prowadził projekty dla młodzieży związane z poezją, dziennikarstwem i tworzeniem filmu. Mąż Dominiki, tata Tobiasza, Łucji, Stasia i Róży