Dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka Prof. UŚ – nauczyciel fizyki

Pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od kilkunastu lat pracy zawodowej zajmuje się wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Główne zainteresowania naukowe to diagnostyka termowizyjna w medycynie. Jest autorem ponad 80 prac naukowych jak i dydaktycznych.           

Obecnie pełni m.in. funkcje z-cy Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej w Uniwersytecie Śląskim, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie, Przewodniczącego Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, oraz Koordynatora Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży.