Dominika Mzyk – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Żona Seweryna, mama Franciszka, Antoniego i Józefa. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach (kierunek Pedagogika Specjalna) oraz Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu (kierunki: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, Logopedia). Pracowała w szkole podstawowej oraz przedszkolu jako wychowawca, nauczyciel wspomagający, a także w Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych. Prywatnie lubi górskie wędrówki, grać w piłkę nożną, jeździć na rowerze. Ponadto interesują ją śpiew, teatr oraz taniec. Zafascynowana jest nauczaniem poprzez zmysły oraz pomocą drugiemu człowiekowi w znajdowaniu jego talentów i powołania.