Program

Zwykle gdy myślimy o edukacji, na myśl przychodzi nam w pierwszej kolejności przyswajanie wiedzy, która jest jednym z jej celów oraz (coraz rzadziej niestety) wychowywanie. Model edukacyjny w Szkole KUŹNICA opiera się natomiast na kształtowaniu całego człowieka, obejmując wszystkie aspekty osobowości ucznia.  

Read More

Nasze sukcesy

Kuźnica wśród najlepszych!

Wyniki ostatniego egzaminu 8 klasisty wykazały, że nasza szkoła znajduje się z gronie 5% najlepszych szkół w Polsce oraz w czołówce szkół podstawowych z Katowic. Co ważne kandydaci do Kuźnicy nie muszą zdawać specjalnych egzaminów sprawdzających ich predyspozycje edukacyjne. 

Robotyka – nasza duma!

W Kuźnicy już od I klasy uczniowie są objęci innowacyjnym programem robotyki. Co roku wystawiamy także drużyny biorące udział w konkursach robotycznych takich jak Robomaicon czy First Lego League. Zajęcia z tego przedmiotu w Kuźnicy prowadzą pionierzy robotyki prowadzonej w szkołach w Polsce. 

Kangur 

Uczniowie Kuźnicy odnoszą ponadprzeciętne sukcesy w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów matematycznych – Matematycznym Kangurze. 

Nasi uczniowie bardzo dużo czytają

Sukcesy Kuźnicy to jednak nie tylko nauki ścisłe. Nasi uczniowie już od pierwszych klas pochłaniają książki, Dzięki różnym wyzwaniom czytelniczym nawet trzecioklasiści są w stanie przeczytać w miesiącu ponad 120 stron dodatkowych lektur.

Nasi koszykarze walczą!

W zeszłym tygodniu koszykarze UKS Kuźnica z klas 4-6 wystąpili w pierwszym turnieju śląskiej ligi w tym sezonie. Chłopcy zmierzyli się z dwoma najmocniejszymi klubami w Katowicach (UKS SP 27 oraz MOS Katowice). Tym razem musieliśmy uznać wyższość naszych rywali ale była to dla nas ważna lekcja. Nasi dzielni zawodnicy spisali się na prawdę dobrze co zostało zauważone przez innych, obecnych na turnieju, trenerów.

Tutoring

System Tutoringu pomaga naszym rodzinom.

Szkoła dla Chłopców Kuźnica należy do nielicznych placówek edukacyjnych w Polsce, w których obowiązuje system tutoringu. Dlaczego tutoring pomaga naszym rodzinom? Model edukacyjny i wychowawczy Kuźnicy zakłada ścisły związek edukacji szkolnej z życiem rodzinnym. Szkoła ma wspierać rodziców w wychowaniu syna oraz przekazywać jej te same wartości jakie wyznaje się w jej domu.

Na czym polega tutoring?

Tutoring polega na indywidualnych spotkaniach obojga rodziców z nauczycielem – tutorem. W naszej szkole nie odbywają się typowe wywiadówki, ale o sprawach dzieci rozmawiamy właśnie na spotkaniach tutoringowych. W czasie spotkań tutoringowych oboje rodzice rozmawiają z nauczycielem o rozwoju syna jego silnych i słabszych stronach, oraz planują indywidualny plan edukacyjny i wychowawczy.

Co daje tutoring?

Dzięki tutoringowi rodzice mają kontrolę nad tym jak rozwija się ich syn, dzięki czemu mogą go odpowiednio wspierać lub szybko reagować w razie pojawienia się problemów. Co ważne tutoring obejmuje także uczniów. Przynajmniej raz w miesiącu nauczyciel – tutor rozmawia z uczniem na temat jej sytuacji w szkole. W opinii rodziców tutoring jest jedną z najważniejszych mocnych stron naszej szkoły.

System tutoringowy w skrócie:

Każda rodzina otrzymuje swojego tutora (opiekuna). Pozwala to rodzicom spojrzeć na rozwój dziecka nie tylko z perspektywy pedagoga, ale także pilnego obserwatora “z zewnątrz”. To właśnie z Tutorem rodzice ustalają plan osobistego rozwoju dziecka oraz analizują postępy wychowawczo-edukacyjne.

Rodzice wraz z opiekunem wspólnie wypracowują i stosują odpowiednie metody pracy (motywowanie, nagradzanie). Robią to w taki sposób, aby dziecko mogło rozwijać się jak najpełniej i najbardziej harmonijnie, a rodzice by czuli wsparcie i konkretną, fachową pomoc.

Spotkania tutora z rodzicami odbywają się przynajmniej 3 razy w roku. Na spotkaniu zawsze muszą być obecni oboje rodzice.