Bartosz Cupiał – wychowawca klasy 6, nauczyciel WF

Szczęśliwy mąż Ewy, tata Hanny, Jana i Stanisława. Absolwent AWF-u Katowice. Pasjonat oraz propagator sportu i rekreacji. Trener koszykówki. Od 2015 r nauczyciel WF-u oraz wychowawca w Kuźnicy.
Motta:  “Póki walczysz jesteś zwycięzcą”.