Alfabet chiński

W czwartek, czwartego stycznia dwaj piątoklasiści, poprowadzili lekcję w klasie pierwszej. Dotyczyła ona alfabetu chińskiego. Chłopcy przygotowali dla młodszych kolegów karty pracy, na których uczyli się oni szyfrowania i tłumaczenia z alfabetu chińskiego na łaciński. Było to dla nich o tyle atrakcyjne, że chińskie znaki zostały umieszczone (na kartach pracy) na klawiaturze komputera według standardowego systemu QWERTY – każdy znak odpowiadał łacińskiej literze. Chłopcy docenili zaangażowanie swoich uczniów, którzy na początku byli dosyć zaskoczeni tematem lekcji, ale bardzo się zaangażowali, gdy podjęli samodzielną pracę nad tekstem. Piątoklasiści otrzymali za przeprowadzoną lekcję punkty dla swojego klanu – Czarnego Krzyża.