Świat w miniaturze

„Świat w miniaturze” - warsztaty modelarskie. Dzięki zajęciom uczestnicy pozyskają umiejętności przestrzegania zasad organizacji pracy, nauczą się właściwego używania narzędzi, oszczędności materiałów oraz wyrobią nawyk utrzymywania ładu i porządku w miejscu pracy. Zajęcia przyczynią się także do treningu wyobraźni przestrzennej oraz operowania na bryłach geometrycznych. Podczas zajęć modelarskich chłopcy będą dokonywać montażu modeli z papieru i tworzyw sztucznych, korzystając z instrukcji i schematów rysunkowych (np. makiet domów, mostów, modeli pojazdów, samolotów i statków). Prowadzący Szymon Nyga jest doktorem historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Termin zajęć:

Wtorek: 14.45 - 15.30