Bumerang

Młodzi atleci i gimnastycy! Celem zajęć jest wzmocnienie siły mięśniowej, koordynacji, zwinności i gibkości poprzez wykorzystanie ćwiczeń ogólnorozwojowych i ćwiczeń wzmacniających (z wykorzystaniem różnorodnych technik CrossFit i Kalisteniki). Dodatkowo w ramach zajęć wprowadzone zostaną elementy akrobatyki sportowej oraz podstaw samoobrony (u starszych chłopców).

Prowadzący zajęcia Sebastian Pontus jest instruktorem sportu w zakresie Akrobatyki Sportowej i posiada legitymację instruktorską wydaną przez rektora AWF w Katowicach. koszt 40 zł miesięcznie

Terminy zajęć (2 grupy):

Poniedziałek 14.45 - 15.45
Piątek 14.45 - 15.45